BIOGRAFIJA

Rođen sam 1974. godine u Bačkoj Palanci. Osnovnu školu “9.srpska udarna brigada” u Boru završio sam 1988. godine. Dobitnik sam sledećih diploma: Vuk Karadžić (za opšti uspeh), Svetozar Marković (istorija), Mihajlo Petrović Alas (matematika i hemija), Nikole Tesle (radiotehnika) i Stevana Mokranjca (muzičko obrazovanje).
Nižu muzičku skolu “Miodrag Vasiljevic” sam završio 1988. godine na odseku za klavir u klasi profesora Ljiljanje Reh i Ljubice Radošević.
Gimnaziju “Bora Stanković” u Boru završio sam 1992. godine i stekao diplomu matematičko-programerskog saradnika.
Tokom srednje škole volonterski sam razvijao i održavao informacioni sistem Centra za socijalni rad u Boru sa posebnom pažnjom na sistem MOP-a i statističke analize kategorija i korisnika.

Diplomirao sam na Elektronskom fakultetu u Nišu, odsek Elektronika i telekomunikacije i 1998. godine stekao zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike za elektroniku i telekomunikacije.
Odslužio sam vojni rok.
1998. godine zaposlio sam se u preduzecu INTEL iz Novog Sada na poslovima rukovodioca novih projekata. Primarna delatnost moga rada bile su savremene TK mreže, sistemi strukturanog kabliranja i komutacioni sistemi.
1999. godine zaposlio  sam se u preduzeću INTEL-CO iz Novog Sada na poslovima projektanta TT mreza. Primarne oblasti moga rada su: primena kontaktne tehnologije u izgradnji i odrzavanju TK mreza za klasične bakarne i FO sisteme, digitalni sistemi prenosa po klasičnoj parici i optickim vlaknima, kablovski distributivni sistemi (kablovska televizija i zajednički antenski sistemi),, projektovanje radio predajnika i radio mreža, inženjering iz oblasti elektroakustike, sistema prenaponske zaštite, projektovanje i izgradnja savremenih ISDN/IP pretplatničkih telefonskih centrala i komunikacionih sistema
2001. godine položio sam stručni ispit predviđen za dipl.inzenjera elektrotehnike za elektroniku i telekomunikacije i stekao ovlašćenje za projektovanje(“licencu”).
Sa posebnim zadovoljstvom se bavim  poslovnim  komutacionim sistemima,digitalnim sistemima prenosa, racunarskim mrezama, internetom i internet protokolima.
2003. godine sam se učlanio u Inženjersku komoru Srbije i dodeljene su mi dve licence:
– licenca odgovornog projektanta telekomunikacionih sistema i mreža
– licenca odgovornog izvođača radova telekomunikacionih sistema i mreža
Toko 2008. godine dodeljena mi je i treća licenca:
– licena odgovornog projektanta elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona
2005. godine zaposlio sam se u preduzeću Spektra sistem u Novom Sadu.
2006. godine zaposlio sam se u Ministarstvu finansija, Poreska uprava – Centrala
Od 2006. do 2019. godine radio sam u Sektoru za informacione tehnologije u Poreskoj upravi – Centrala i Regionalnog odeljenju Novi Sad na poslovima administratora mrežnih servija, projektanta lokalnih računarskih mreža, samoslatnog i vodećeg inženjera hardvera.
Od 2019. godine radim u Sektoru za materijalne resurse, Odeljenje za investicije, Odsek za investiciono i tekuće održavanje.
Rekreativno se bavim sportom a sa posebnim zadovoljstvom planinarenjem.