LITERATURA

Osnove rada sa optičkim kablovima

O osnovama rada sa optičkim kablovima, možete se upoznati ako pogledate prezentaciju.

U prezentaciji imate kraći uvod, deo o istorijskom razvoju telekomunikacionih kablova, kablovske mreže, uvod u rad sa optičkim kablovima, tipove optičkih kablova domaće proizvodnje, opisan postupak i opremu za nastavljanje optičkih vlakana.

Strukturno kabliranje uputstvo za planiranje i instalacija

1998. godine pripremio sam Uputstvo za planiranje i instalaciju strukturnog kabliranja. To je tada bilo prvo uputstvo na srpskom jeziku u oblasti u kojoj još ne postoji uređena terminologija. U prilogu možete pogledati sadržaj priručnika.