CV

Cilj

Kao inženjer elektrotehnike za elektroniku i telekomunikacije imam želju da stalno usavršavam svoja teoretska i praktična znanja iz oblasti telekomunikacije. Želja mi je da se bavim projektovanjem i planiranjem savremenih telekomunikacionih mreža i sistema. Spreman sam da stalno učim i proširujem svoja znanja iz oblasti telekomunikacija.

Obrazovanje

Univerzitet u Nišu, Niš, Srbija
Elektronski fakultet, Niš, Srbija
Zvanje: diplomirani inženjer elektrotehnike za elektroniku i telekomunikacije 

Datum diplomiranja:jun 1998.
Prosek ocena na studijama: 7.60; Ocena na diplomskom 10.00

Radno iskustvo

PORESKA UPRAVA RC NS, Novi Sad, Srbija

Viši inženjer hardvera (01.06.2010.-            ).

PORESKA UPRAVA – CENTRALA, Beograd, Srbija

Administrator mrežnih servisa (01.06.2006-01.06.2010.).

Projektant lokalnih računarskih mreža

SPEKTRA SISTEM D.O.O., Novi Sad, Srbija

Diplomirani elektro inženjer (16.08.2005. – 31.05.2006.)

– Pripremanje dokumentacije za učešće na tenderima iz oblasti video nadzora, kontrole pristupa i stabilnih sistema za detekciju požara (2005- 2006)

– Pripremanje investiciono tehničke dokumentacije iz oblasti sigurnosnih sistema (2005- 2006)

INTEL-CO D.O.O., Novi Sad, Srbija
Projektant telekomunikacionih sistema i mreža (1999-2005)

– Saradnik na projektovanjeu telefonskih mreža, zasnovanih na bakarnim i optičkim kablovima (1999-2001).
– Projektovanje sistema struktuiranog kabliranja, računarskih mreža i posebno optičkih računarskih mreža (2001).
– Projektovanje telefonske mreže i pretplatničke telefonske centrale za NIS, Rafineriju Novi Sad (2000).
– Projektovanje glavnih telefonskih razdelnika (2000-2001).
– Projektovanje privodnog optičkog kabela i digitalnog sistema prenosa Beočinske fabrike cementa.
– Projektovanje telefonske instalacije za više objekata Vojvođanske banke.
– Inženjer konsultant za  digitalne sisteme prenosa, pretplatničke telefonske centrale, HFC kablovske distributivne sisteme, radio mreže, mikrotalasne radio linkove, tv predajnike i prenaponsku zaštitu.

 – Projektant radio i TV mreža i radio i TV predajnika.

– Izrada tenderske dokumentacije za merne instrumente i pretplatničke telefonske centrale.

– Izrada tehničke dokumentacije i uputstva za upotrebu za elektronske merne instrumente.

– Projektovanje telefonskih i telekomunikacionih instalacija.

INTEL D.O.O., Novi Sad, Srbija
Rukovodilac novih projekata (07.06.1998. – 1.09.1999.)

– Vršio sam predstavljanje 3M Quante telekomunikacionih proizvoda domaćem tržištu, izradu tehničkih uputstava za planiranje, izau power point prezentacija za proizvode (1998-1999).
– Projektovanje kablovskog distributivnog sistema kablovske televizije u  Braziliji, Beočin.(1998)
– Izgradnja telekomunikacione instalacije  NIS-a u Novom Sadu (1998).
– Rekonstrukcija i modernizacija starih kros-bar telefonskih centrala (1998-1999).
– Projektovanje i izgradnja sistema struktuiranog kabliranja

Veštine

– Poznavanje opšte elektronike i telekomunikacionih sistema.
– Projektovanje i programiranje telefonskih centrala a posebno  PBXs Integral33xE (Bosch Telecom – Tenovis) i Consono MD110 (Ericsson).
– Poznavanje proizvoda 3M telecom , Quante, Pouyet and Tyco Electronic – Raychem proizvoda i projektovanje pasicnih telekomunikacionih mreža korišćenjem opreme navedenih proizvođača.

– Poznavanje sistema struktuiranog kabliranjan i projektovanje istih korišćenjem opreme sledećih proizvođača Quante-Pouyet equipment, 3M volition systems, Molex, Brand-Rex, Ritall, Panduit i Brand-Rex.

– Projektovanje sistema prenaponske i prekostrujne zaštite korišćenjem Sankosha, Citel i  Epcos komponenata.
– Govorim engleski jezik, čitam ruski jezik i prepoznajem osnovne pojmove nemačkog jezika.

– Vešt korisnik standardnih office programa (MS Word, MS Excel, MS Power point, MS Front page), matematičkog softvera, BricsCad-a, AutoCAD-a i  Visio-a
– Poznavanje korišćenja i administracije operativnih sistema: DOS, Windows 3.11, Windows 95,98,2000, Windows NT 4.0 Workstation, XP,Windows 7 Server NT,2000 i 2003, Irix i Linux-a (Suse 9, Centos 4 i 5).

Dostignuća

– “Vukova diploma” diploma za opšti uspeh u obrazovanju.
– “Alasova diploma” za uspeh u oblasti metematike i prirodnih nauka.
– “Nikola Tesla diploma” za uspeh u oblasti radio tehnike.
– “Svetozar Marković diploma” za uspeh na takmičenjima iz filozofije.
– “Stevana Mokranjca diploma” za uspeh u muzičkog obrazovanja.
– Položen stručni ispit za inženjera elektrotehnike.
– Publikovani radovi na konferenciji  TELFOR, ETRAN i u časopisu InfoM.
– Član Inženjerske komore Srbije.

Aktivnosti i interesovanja

Volonterski rad u Centru za socijalni rad (izrada informacionih sistema). Linux administracija i računarske mreža. Sviram klavir. Kao foto amater sam svojevremeno pobeđivano na takmičenjima. Radio-amater.